Polityka Prywatności2018-07-06T21:41:40+00:00

Polityka prywatności i plików cookies
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej i sklepu internetowego https://www.styletter.pl.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail magda@styletter.pl.
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – osoba zarządzająca danymi osobowymi w ramach strony  https://www.styletter.pl/.
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.styletter.pl/.
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
§ 2
Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz zamówienia produktu elektronicznego, formularz zamówienia produktu fizycznego, formularz zapisu na warsztaty kaligrafii, brief marki.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wojciech Jóźwik, Wojciech Jóźwik, Vip-Bud Wojciech Jóźwik. ul. Partyzantów 23, 21-040 Świdnik.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza:
• zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
• zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup
• zamówienia produktu fizycznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup oraz fizycznego wysłania produktu pocztą lub kirierem
• zapisu na kurs elektroniczny kaligrafii przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi szczegółowej oferty handlowej zapisów na warsztaty kaligrafii nowoczesnej w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup
• zapisu na warsztaty kaligrafii przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi szczegółowej oferty handlowej zapisów na warsztaty kaligrafii nowoczesnej w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Litwy poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się na Litwie. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailerLite, którego dostawcą jest podmiot litewski. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
• Mailerlite Paupio 46, Wilno, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera i formularzy,

• Edward Jóźwik, Usługi Transportowe i Projektowanie, ul. Partyzantów 23, 21-040 Świdnik, w celu pośrednictwa w prowadzeniu newslettera.
• Magdalena Gajowniczek, osoba  fizyczna, w celu przekazania informacji niezbędnych do prowadzenia warsztatów kaligrafii nowoczesnej, prowadzenia strony internetowej, korespondencji e-mail.
• Rock Lobster, LLC, w celu przekazania informacji wypełnionych przez Contact Form 7

• PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, w celu realizacji płatności Przelewy24 w sklepie internetowym

• Bubblestorm Management (Proprietary) Limited trading as WooCommerce;  Unit 1, Canal Edge 1, Entrance B, Tyger Waterfront, Carl Cronje Drive, Belville, 7530, Cape Town, w ramach działalności  WooCommerce, w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym.

• IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 B,, 53-234 Wrocław, w celu wystawienia faktury VAT.

§ 3
Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 4
Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
• cookies Disqusa – w ccelu umożliwienia komentowania postów na stronie
• cookies Pinterest – w celu umożliwienia publikacji kodu Pinterest na stronie oraz udostępnianie zdjęć ze strony na Pinterest
• cookies YouTube (embedowane filmy na stronie), w celu włączenia ich w treść posta
• cookies wtyczki społecznościowej Intagram, w celu umożliwienia udostępniania treści z profilu własnego styletter Instragram na stronie
• cookies wtyczki społecznościowej Facebook w celu umożliwienia udostępniania treści z profilu Instragram na stronie i dobrowolnych przekierowań na profil Styletter na Facebooku.
§ 5
Logi serwera
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.